Η απόδοση μίας αποφρακτικής εργασίας φαίνεται πολλές φορές κάποιες μέρες αφού έχει διενεργηθεί.
Οι αποφράξεις Βλάχος εγγυώνται για το μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Με προσωπικό για το οποίο πραγματικά εγγυόμαστε προσωπικά και τεχνολογικό εξοπλισμό που όμοιος του δεν υπάρχει στην αγορά μπορούμε να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα έχει παρουσιαστεί στο αποχετευτικό σας δίκτυο

Monday, December 9, 2013

Απολύμανση με πιστοποιητικό


Απολύμανση με πιστοποιητικό.
Η εταιρία αποφράξεων Βλάχου ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες που δίνει το Υπουργείο Γεωργίας χορηγεί Πιστοποιητικό Απολύμανσης σε κάθε εφαρμογή που θα κάνει στον χώρο σας το οποίο αναφέρει: τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν τους κανόνες προφύλαξης τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να έχετε την αποτελεσματικότερη απολύμανση Η εταιρία μας απασχολεί μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και είναι από τις λίγες εταιρίες στον χώρο που εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις απόκτησης αδείας, σύμφωνα με τους κανόνες του Υπουργείου Γεωργίας (αρ. αδείας: 96160)