Η απόδοση μίας αποφρακτικής εργασίας φαίνεται πολλές φορές κάποιες μέρες αφού έχει διενεργηθεί.
Οι αποφράξεις Βλάχος εγγυώνται για το μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Με προσωπικό για το οποίο πραγματικά εγγυόμαστε προσωπικά και τεχνολογικό εξοπλισμό που όμοιος του δεν υπάρχει στην αγορά μπορούμε να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα έχει παρουσιαστεί στο αποχετευτικό σας δίκτυο

Thursday, January 4, 2018

Αποφράξεις Λούτσα 22990 48776

Αποφράξεις Λούτσα

Αποφράξεις Λούτσα 22990 48776

Οι Αποφράξεις Λούτσα από τη δεκαετία του 1970 παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στα αποχετευτικά συστήματα, σε όλη την Ανατολική Αττική και τα Μεσόγεια.
Έλεγχος αποχέτευσης με κάμερα διάγνωσης
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΛΟΥΤΣΑ - ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕ ΦΥΛΛΑΜόλις βρούμε το κατάλληλο σημείο πρόσβασης στο σωλήνα αποχέτευσης, θα πραγματοποιήσουμε μια επιθεώρηση με ειδική ψηφιακή κάμερα στη γραμμή σας για να προσδιορίσουμε τις περιοχές και την αιτία του προβλήματος. Αν ο σωλήνας είναι εντελώς μπλοκαρισμένος, θα χρειαστεί να κάνετε έναν επαγγελματικό καθαρισμό από την Αποφράξεις Λούτσας, για να δημιουργηθεί ροή έτσι ώστε η γραμμή να είναι ορατή στην κάμερα.
Επιθεώρηση ποιότητας
Μετά από τον καθαρισμό, η αποχέτευση ελέγχεται και πάλι με μια ψηφιακή ειδική κάμερα διάγνωσης, για να διασφαλιστεί ότι έχουν απομακρυνθεί πλήρως οι συσσωρευμένες ουσίες, ώστε η γραμμή να είναι καθαρή και να λειτουργεί με τη μέγιστη λειτουργικότητα.

No comments:

Post a Comment