Η απόδοση μίας αποφρακτικής εργασίας φαίνεται πολλές φορές κάποιες μέρες αφού έχει διενεργηθεί.
Οι αποφράξεις Βλάχος εγγυώνται για το μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Με προσωπικό για το οποίο πραγματικά εγγυόμαστε προσωπικά και τεχνολογικό εξοπλισμό που όμοιος του δεν υπάρχει στην αγορά μπορούμε να λύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα έχει παρουσιαστεί στο αποχετευτικό σας δίκτυο

Tuesday, January 2, 2018

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΛΟΥΤΣΑ – 24 ΩΡΕΣ – 210 603 20 20

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΛΟΥΤΣΑ – 24 ΩΡΕΣ – 210 603 20 20

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Μηνιαία συντήρηση με απόφραξη από 15 – 25 ευρώ!!!
Δοκιμάστε μας… και θα εκπλαγείτε.

Η Αποφράξεις Λούτσα χρησιμοποιεί σύγχρονες, ειδικές, ψηφιακές κάμερες αποχέτευσης που μας επιτρέπουν να εξετάσουμε την κατάσταση του σωλήνα στο εσωτερικό του δικτύου της αποχετευτικής γραμμής. Αυτό είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τη διάγνωση της κατάστασης των υφιστάμενων σωληνώσεων και τον προσδιορισμό κάθε προβλήματος στο σύστημα. Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την αποκατάσταση λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου. Καταγράφουμε όλες τις εργασίες σε ψηφιακή μορφή για το αρχείο σας, με πλήρη και σαφή αναφορά για τυχόν προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις.
Αποφράξεις Λούτσα
Η μέθοδος της υδροβολής χρησιμοποιείται για να καθαρίσει τις συσσωρεύσεις που δημιουργούνται στην αποχετευτική γραμμή, από τις τρίχες, τα λίπη, τις ρίζες και τα φύλλα δέντρων, τα υπολείμματα τροφών κλπ που προκαλούνται στις ελαττωματικές σωληνώσεις. Το σύστημα υδροβολής χρησιμοποιεί μια κεφαλή εκτόξευσης υψηλής πίεσης νερού για να σπρώξει όλα τα εμπόδια και καθαρίζει πλήρως το εσωτερικό των σωλήνων της αποχέτευσης.

No comments:

Post a Comment